Het Sint Jans Gasthuis

Zoals beloofd vertellen we vandaag over het Sint Jans Gasthuis en waar het door jullie gedoneerde geld aan besteed gaat worden.

Er is veel aandacht voor de zieke mensen die opgenomen worden in de ziekenhuizen, zowel op de geïsoleerde afdeling alsook op de IC’s. Er is nog weinig aandacht voor deze mensen als ze het ziekenhuis uit komen. Hoe gaat het dan met ze, wat hebben ze meegemaakt. Ik kan enkel voor mijzelf spreken, maar mijn ervaring is dat ik er werk van maak. Fysiek gaat het goed met mij. Ik ben nog wel echt moe in de avond maar misschien heb ik af en toe iets teveel hooi op mijn vork. Wel merk ik dat ik sneller emotioneel ben.
Die nazorg die voor veel mensen nodig zal zijn, zowel fysiek als psychisch, daar wil het JG in Weert werk van maken.

“Genezen coronapatiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis hebben vaak te maken met ernstige klachten waarvoor nog een behandeltraject nodig is. Denk daarbij aan b.v. blijvende longschade, spierverlies, algehele zwakte, psychische problemen, etc.
Op dit moment is een team van professionals van het SJG, waaronder een longarts, revalidatiearts, geriater, sportarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en IC-verpleegkundigen, maar ook diëtistes, maatschappelijk werk en psychologen, bezig om een zorgpad op te stellen voor patiënten die voor de corona nazorg poli in aanmerking komen.
Voor het inrichten van deze poli is geld van harte welkom. Denk daarbij aan meubilair, materialen t.b.v. onderzoek en behandeling, voorlichtingsmateriaal, personele inzet, etc. etc.  er vooral voor zorgen dat de nazorg voor ex-coronapatiënten goed geregeld wordt. Zij hebben nog een hele weg tot volledig herstel of verbetering van hun conditie te doorlopen.”

Dit is waar we voor gaan fietsen op zondag 24 mei. Meewerken aan een poli waar mensen voor wie dat nodig is terecht kunnen voor nazorg en behandeling. Ik heb het anders in weten te vullen met de mensen om mij heen. Maar er zullen genoeg genezen coronapatiënten zijn die daar hulp bij nodig hebben. Mensen die er veel slechter aan toe zijn geweest. De mensen die in coma gelegen hebben, mensen die naasten hebben verloren.
Wij gaan op de trappers staan. Helpt u met uw donatie?

Klik hier om te doneren.